Owahana ukara-ukara ing ngisor iki dadi krama alus. Dikepenakake anggonmu linggih, daktinggal sadhela! Dhik Ana melu kangmase lunga menyang Kebumen, amerga simbah lagi lara.​

Jawaban :

Pertanyaan Lainnya