Jawaban :

Tumbuhan berakar tunggang adalah tumbuhan yang memilik akar utama yang tumbuh dari biji, tegak lurus menghujam kedalam tanah dimana dari akar tunggang tersebut.     Kemudian keluar cabang-cabang akar yang menyebar melebar di dalam tanah. Biasanya Tumbuhan berakar tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil. Seperti pohon mangga, pohon jambu, terung, dan lain-lain

Pertanyaan Lainnya