sebuah truk bermuatan semangka dan melon.Berat muatan melon kurang 200 kg dari muatan semangka.Truk tersebut tidak boleh membawa muatan melebihi 9 ton.
a.Jika berat muatan semangka adalah x, tentukan berat muatan melon
b.Susunlah pertidaksamaan dalam x kemudian selesaikanlah

Jawaban :

meliuk
INSYA ALLAH yaa

x = semangka,berarti melon = (x-200)
maka,[x + (x-200)] \leq [9000]
[2x - 200] \leq [9000]
[2x] \leq [9000 + 200]
[2x] \leq  [9200]
[x] \leq [4600] atau 4,6 ton (SEMANGKA)
MAKA MELON = 4600-200 = 4400 kg atau 4,6 ton

PERSAMAAN [2x -200]  \leq [9000]

Pertanyaan Lainnya